Leden 2010

Efektivní komunikace

30. ledna 2010 v 19:30 | prokrasnetelo.cz |  Životní situace

Naučte se efektivně komunikovat


Osvojte si umění naslouchání a sdělování. Přečtěte si, jak účinně řešit konflikty. Najděte si tak cestu k obohacení vašich mezilidských vztahů. Naučte se efektivně komunikovat a budete se cítit lépe nejen vy, ale i vaše okolí. Komunikační dovednosti jsou v dnešním světě velmi cennou schopností, která tomu, kdo ji ovládá, dodá významnou zbraň na poli mezilidské komunikace. Zásadní je pak především umění naslouchat - efektivní naslouchání je klíč k úspěchu, a umění efektivně sdělovat. Umět řešit konflikty tím nejlepším způsobem je pak významnou dovedností, kterou si člověk může osvojit za využití těchto specifických technik a postupů. Nad těmi všemi je tu asertivita, díky níž dovede jedinec prosazovat sám sebe a nebýt utlačován či manipulován druhými.

Komunikační dovednosti

Dnešní společnost je založená na komunikaci. Bez efektivní komunikace by současný svět v podstatě nemohl existovat. Jednání je tu pak od toho, aby řešilo případné konflikty. Aby mohl člověk skutečně efektivně komunikovat a jednat, je důležité, aby dovedl i naslouchat. Skutečná účinná komunikace znamená nejen vysílat, ale i přijímat informace. Mnozí lidé jsou dobrými vysílači, ale jako přijímače selhávají.

**Jak dosáhnout úspěchu**

28. ledna 2010 v 18:29 | prokrasnetelo.cz |  Životní situace

Jak dosáhnout úspěchu

Každý člověk má nějaké sny, přání, touhy a cíle, kterých by chtěl v životě dosáhnout. Někdo si za tím, co chce, opravdu jde, někdo o tom jen mluví a nic nedělá, někomu je to dokonce všechno jedno a jen čeká, co se v příštím dni, týdnu a roce stane.Snít je krásné, ale uskutečňovat své sny je ještě krásnější. A tak tedy několik rad, jak svého vytouženého cíle dosáhnout.

Určete si cíl

Ano, možná to je na první pohled trochu triviální rada, ale nenechte se mýlit. Prvním a nejdůležitějším krokem k úspěchu je vytyčit si cíl. Opravdu, pojmenujte to, o co budete bojovat a za čím si půjdete. Kdo přesně neví, z jakého důvodu věci dělá a hlavně za jakým účelem je dělá, ten nemá šanci uspět.

Krok za krokem

Nedávejte si hned na začátek takový cíl, u kterého si ani nejste jistá, jestli k němu dokážete dojít. Pěkně si rozmyslete, kousek po kousku, jak budete postupovat, co vše musíte před vysněnou metou udělat, čím ještě musíte projít. Dávejte si postupně menší cíle, které můžete v průběhu zvyšovat. A hlavně si dávejte takové cíle, které jste vůbec schopná pokořit. Ale nelekejte se komplikací, ty přijdou téměř vždy. Bojujte. Pokud sníte například o nějaké práci, ke které je potřeba určitého vzdělání nebo zaměřenosti, kterou vy nemáte, musíte nejprve splnit ostatní předpoklady. To znamená, že třeba absolvujete odpovídající kurz nebo školení.

Zdravé sebevědomí usnadňuje život=)

23. ledna 2010 v 18:09 | evalabusova.cz |  Rady pro rodiny s dětmi

Zdravé sebevědomí usnadňuje život


Přiměřené sebevědomí je alfou a omegou subjektivně posuzované životní úspěšnosti. Kdo sám sebe vnímá jako stabilní a hodnotnou bytost, kdo netrpí zásadními pochybnostmi o smyslu své existence, ten má za všech okolností pevnější půdu pod nohama a s daleko větší pravděpodobností dosáhne vytčených cílů.

Sebevědomím (sebedůvěrou, sebejistotou, sebeúctou…) rozumíme vnitřní přesvědčení o vlastní hodnotě, kvalitách a schopnostech, doprovázené vírou ve smysl života a pozitivní budoucnost. Jde o stav mysli, který není poznamenán permanentní rušivou nejistotou, ostychem nebo sebepodceňováním, ale ani samolibostí či přehnanou pýchou. Lidé s poruchami sebevědomí dosahují spokojenosti a úspěchů jen těžko.

Aby uklízení bylo zábavné•

22. ledna 2010 v 21:19 | Mamaaja.cz |  Rady pro rodiny s dětmi

Aby uklízení bylo zábavné

Pokud při uklízení zavedete systém "Tady velím já", nejspíš své dítě zablokujete a úklid bude považovat za trest. Lepší je mu srozumitelně vysvětlit důvody, případně uplatnit metodu vyjednávání a odměňování. Vyžaduje to od vás trochu fantazie a ochotu nabídnout dítěti pomoc.

Praktické argumenty

Ve věku tří až čtyř let si dítě obvykle ještě neuvědomuje, co může být druhým nepříjemné nebo na obtíž. Reaguje jen na to, co si dovede konkrétně představit. Dokáže například pochopit, že ten či onen předmět se uklidit musí, protože znemožňuje projít místností, mohl by se rozbít,nebo by ho mohla spolknout mladší sestřička apod. Navrhněte dítěti, aby dalo překážející věc na své místo. Vysvětlete mu, že snáze najde své oblíbené hračky, když je má pohromadě na jednom místě, a že se nebude muset zlobit jejich marným hledáním.

Rozvod rodičů:(

22. ledna 2010 v 16:59 | Mamaaja.cz |  Životní situace

Rozvod rodičů


I lidem, kteří do manželství vstoupili na základě zralého rozhodnutí, pociťujíce jeden k druhému hlubokou a vzájemnou lásku, se může stát, že se časem v jejich vztahu objeví problémy, které společně nedokáží řešit a které mohou vést až k rozvodu. Tehdy je pro oba partnery důležité, aby ukončení manželství proběhlo co nejšetrnějším způsobem, aby si byli schopni zachovat vzájemnou úctu a respekt a aby spolu i po rozvodu dokázali komunikovat o společných záležitostech.

Malé oběti zvrhlé vůle

22. ledna 2010 v 12:29 | MLADÁ ŽENA.CZ |  Životní situace

Malé oběti zvrhlé vůle


Ublížit nejmenším je poměrně snadné.
Lidský organismus většinou dokáže i po materiálních ztrátách, onemocněních nebo katastrofách, znovu dosáhnout rovnováhy. Sexuální zneužívání však často zanechává v duši dítěte nezhojitelnou ránu, vedoucí až k patologickému chování.
Sexuální zneužívání dětí devalvuje hodnotu a identitu osobnosti, narušuje pocity základní jistoty, důvěry v sebe sama i svět kolem, a tak mimo jiné nabourává schopnost dítěte rozpoznat, co je správné, a přijmout základní morální pravidla.
Jako rizikové faktory, které vedou ke komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, se uvádí ekonomická chudoba, osobní zkušenost se sexuálním zneužitím, diskriminace, perzekuce, formy interpersonálního a organizovaného násilí, rozšíření infekce HIV/AIDS, dysfunkční rodina, vzestup kriminality a nedostatečné naplňování práv dítěte.

KUSOVKA 21.5

21. ledna 2010 v 20:19 | google.cz

Co mám dělat, když prožívám lucidní sen?

20. ledna 2010 v 17:10 | girlsworld-m |  Životní situace
Co je to vlastně "lucidní snění" ? Jednoduše řečeno, je to situace, kdy spíme a zdá se nám sen, při němž si plně uvědomujeme, že se nám vnímaný děj jen zdá, a můžeme jej řídit a měnit jej, jakkoli chceme. Chceš vědět víc? Dozvíš se nejen to, jak lucidní snění provozovat, ale i jak si sen zapamatovat a využít jej ve svůj prospěch!

Lucidní snění - co to je?

Bylo popsáno v r. 1913 psychiatrem Frederikem van Eedenem. Je to stav vědomí, kdy si uvědomujeme, že sníme a můžeme děj snu jakkoli řídit. Lucidní sny za svůj život zažije 50 - 60% lidí - vy se to však můžete i naučit. Přemýšlejte nad tím. Ve snu své tělo vlastně ani necítíte. A teď si vemte, že se ve snu probudíte. Můžete dělat, co se vám zachce. Řídíte celý svůj sen - dokud se neprobudíte :)

Jak na to?

Existuje několik způsobů:


♥Jak si nepokazit první rande♥

19. ledna 2010 v 19:59 | yellow.elle.cz |  Vztah mezi mužem a ženou

Jak si nepokazit první rande

Vám se zdála první schůzka moc fajn, jenže on pak už nezavolal, i když jste se mu líbila. Možná jste udělala něco, co ho urazilo nebo znejistilo. Počítejte s tím, že chlapi nejsou moc bystří a někdy si naše chování vyloží úplně špatně.

1 První chyba: Ubíráme plyn

Někdy z obavy, abychom kořist nevyplašily, zvolníme tempo a ubereme na výrazu. To aby si nemyslel, že ho moc uháníme. Jenomže když se žena, která s ním před půlhodinou otevřeně flirtovala, najednou začne tvářit nezúčastněně, bude muž zmaten a nejspíš si to vyloží jako opadnutí zájmu. Pokud tedy chcete hrát stydlivku, dejte si pozor, ať z vás necítí spíš ledovou královnu. Takže na něj radši vůbec nic nehrajte, bude to tak lepší.

2 Druhá chyba: Zakecáme se s jinými

Možná se vřele vykecáváte s barmanem prostě proto, že chcete svému objevu ukázat, že jste v kurzu. Pak se ale nedivte, když vás tomu pinglovi s klidem přenechá. Chlap je totiž ješitný tvor a potřebuje mít pocit, že je jediným mužem v místnosti.

Chuť jako...

19. ledna 2010 v 18:29 | prokrasnetelo.cz |  Něco pro zdraví a krásu

Televizní zlozvyky: odolejte chutím!

Chvíle, kdy se po dlouhém dni usadíte u televize a pustíte si oblíbený pořad, by pro vás měla být plná relaxace a příjemného odpočinku. Člověk je konečně v klidu a může se věnovat sám sobě. Jenže mnoho z nás nemůže "přestat pracovat" ani u televize. I když samozřejmě v jiném slova smyslu. Všimli jste si, co při sledování filmů vlastně děláte?

Chuť jako neviditelný fantom

Jakmile se uvelebíte na měkké pohovce a začnete sledovat míhající se obrázky, jako by se vás okamžitě pokusilo vyrušit nějaké naléhavé nutkání. Je tak silné, že bez tohoto "uspokojení" prostě televizi nejste schopni vnímat. Po malém přemýšlení přijdete "rušícímu elementu" na kloub. Do vašeho obývacího pokoje se vloupal jako neviditelný fantom a láká vás na něco dobrého. Většinou mu neodoláte a pak nezbývá nic jiného, než se vydat do kouzelné skříňky, kde právě na tuto příležitost netrpělivě čekaly tyčinky, křupky, čokoláda, popcorn, sušenky a další nezdraví utěšitelé. Chuti prostě odolá jen ten neotrlejší.

Naučte se prohrávat:)

17. ledna 2010 v 15:39 | silencia.blog.cz |  Životní situace

Naučte se prohrávat

Každý si přeje vyhrávat a být v životě úspěšný. Jenže čas od času se prostě nedaří. Z prohry se však nemusíme hroutit. Neúspěchy totiž k životu patří za úspěch pak můžeme považovat i tom, naučíme-li se nezdary zvládat.
Život je hra
Než se začnete hroutit z neúspěchů, bylo by dobré, abyste si představili život jako hru. Ta hra se skládá z tisíce drobných úkolů a překážek, které musíte zvládnout abyste došli k cíli. A vážně by nebylo normální kdyby se vám vždy a za každých okolností dařilo. Běžně se budete setkávat s úspěchem i neúspěchem. Ty dva světy k sobě prostě patří. Říká se, že štěstí přeje připraveným, a to samé platí i pro zvládání prohry. Pokud budete připravení na to, že prohrávat je normální, nemůžete se z žádného neúspěchu zhroutit. Tedy pokud se nepovažujete za bytost s nadpřirozenými schopnostmi. Jen pohádkoví hrdinové dokážou zvládnout každou překážku a vyjít ze všech bojů jako vítězové. V normálním životě budete klopýtat - jednou dole, jednou zase nahoře. A je jen na vás, jak se s tím vyrovnáte.

Posilujeme: břicho...

17. ledna 2010 v 15:29 | xteen.cz |  Diety+cvičení

Posilujeme: břicho

Pevné a ploché bříško. Obdivujeme ho na ostatních holkách a vzbuzuje naše sexy pohledy u kluků. Chce ho zkrátka každý, ale každý na něm musí makat. Jak na břišní svaly?
Zpevněné břišní svaly udělají s postavou zázrak. Kdo má pěkné břicho, snadněji mu odpustíme větší boky nebo zadeček. Jenže nic není zadarmo. I na břišní svaly se musí dřít a navíc si je ještě udržovat. Protože i když si je naposiluješ, bez pravidelného cvičení ti utečou dřív, než se naděješ.

Kolik je potřeba

Ideální denní počet cviků na břicho je rovná tisícovka. Zdá se to moc, ale dá se to odcvičit během deseti minut. Jasně, že se na tento počet nemůžeš vrhnout přímo z gaučingu, ale dej si to jako cíl a uvidíš, že se k tomu postupným přidáváním dopracuješ.

Nádech, výdech

U každého posilování je nutné správně dýchat a u břicha to platí stonásobně, velmi ti to cvičení ulehčí.
VÝDECH: vydechuj v momentě, kdy sval zabírá, tzn. když jdeš trupem/ nohami nahoru. Sval se stahuje, smršťuje, a výdechem do břicha mu pomůžeš.
NÁDECH: Jakmile se sval uvolňuje a ty se vracíš do výchozí pozice, obvykle lehu, nadechni se. Nádech je lepší nosem, výdech ústy.


Posilujeme: hýžďové svaly, aneb jak na pěkný zadek

17. ledna 2010 v 15:19 | xteen.cz |  Diety+cvičení

Posilujeme: hýžďové svaly, aneb jak na pěkný zadek

Posilujeme: hýžďové svaly, aneb jak na pěkný zadek - foto
Chtít dokonalé tělo bez pravidelného cvičení zkrátka nejde. I sebeznámější modelky musí kleknout na zem a alespoň 3x týdně se pustit do posilování.
Cvičení nám ale pomůže k tomu, aby naše tělo bylo navíc pevné a pružné, aby nás nic nebolelo a žádné zkrácené svalíky nikde netahaly. Vezměme to postupně. Právě tady se zaměříme na posílení hýžďových svalů.

Proč se bojíme tmy?

17. ledna 2010 v 10:29 | MLADÁ ŽENA.CZ |  Životní situace

Proč se bojíme tmy?

Z čeho vlastně máme ve tmě strach, když nic konkrétního nevidíme? Z agresora? Ze strašidel? Že do něčeho vrazíme a zraníme se? A proč se bojíme? Strach je nepřítel, ale i dobrý rádce. Svým způsobem nás chrání. Jak se tedy se strachem ze tmy vypořádat?
Když se probudím uprostřed noci a jdu se třeba napít, mám strach, že na mě něco vyhoukne a chytí mě to za ruku. Nebo že se stíny na zdi začnou hýbat," říká osmatřicetiletá Ilona z Prahy, která pracuje jako manažerka. "Když jsem byla malá, rodiče mi nechávali rozsvícenou lampičku.

Pudinková mňamka

17. ledna 2010 v 9:59 | pošlirecept.cz |  Recepty

Pudinková mňamka

Pudinková mňamkaDoba přípravy

45 minut

Počet porcí

10

Ingredience

  • skořice
  • pudinkový prášek-vanilkový: 3
  • cukr vanilkový
  • těsto listové: 1 balení
  • mouka hladká
  • cukr krupice
  • piškoty: 1 balení
  • mléko: 1 l
  • jablka: 5 (můžeme použít i jiné ovoce)
  • tuk na vymazání formy

Postup přípravy

Krok 1: Vyválíme jednu část listového těsta a vyložíme na vymazaný plech.
Krok 2: Na těsto poskládáme piškoty a nahrubo nastrouhaná jablka. Posypeme cukrem' skořicí a vanilk. cukrem.
Krok 3: Uvaříme pudink podle návodu a nalijeme ho horký na připravené těsto. Přiklopíme druhým rozváleným plátem těsta.
Krok 4: Pořádně přitlačíme boční strany a pečeme ve středně vyhřáté troubě.

DOBROU CHUŤ:-)


7 bezva triků pro příjemné vstávání

16. ledna 2010 v 21:09 | silencia.blog.cz |  Spánek a vstávání

7 bezva triků pro příjemné vstávání

Každé ráno je to stejné: Budík zvoní jako o život a vy se nedokážete vyhrabat z postele? Dávejte tedy pozor! Máme pro vás ty nejlepší tipy pro ranní spáče.
1. Jak zjistíte, kolik spánku potřebujete
Když tělo dostane tolik spánku, kolik potřebuje, hned se nám vstává lépe! Pět nebo deset hodin, u každého z nás je to jiné. Na to, abyste zjistili svou ideální délku spánku, je dobrá dovolená nebo prázdniny. Každý večer choďte spát ve stejnou dobu. Když se probudíte, poznamenejte si, jak dlouho jste spala. Tak odhadnete, kolik spánku potřebujete.
2. Vzbuďte se ve správnou dobu!
Jak moc jsme po ránu fit, závisí i na tom, z jaké fáze spánku se probudíme. Koho budík vytrhne z hlubokého spaní, ten se pak do chodu dostává opravdu jen ztěžka. V noci se totiž střídají různé fáze spánku, a to přibližně v 90minutových cyklech. Vzbudíme-li se šest nebo sedm hodin a půl hodiny po usnutí, většinou je nám ráno příjemně.

Je to důvod k rozchodu?

16. ledna 2010 v 20:10 | prokrasnetelo.cz |  Vztah mezi mužem a ženou

Je to důvod k rozchodu?

Chodíte s partnerem už několik měsíců nebo snad roků? Že na začátku bylo všechno krásné, vy jste žila s hlavou v oblacích a váš partner byl jedním slovem dokonalý? Že by po nějaké době vyprchala zamilovanost a ze vztahu se stala rutina?
Místo nádherných chvilek spíš trávíte čas hádkami a hledáním chyb jeden na druhém? Bohužel, i to se stává. A ne jen ve zvláštních a ojedinělých případech. Některé chyby se dají přejít mávnutím ruky, jiné spraví květina nebo večeře. Jsou ale i podněty, které směřují k rozchodu. Co všechno je důvodem ke zmiňovanému rozloučení navždy?

Nevěra

Největší podpásovka ve vztahu je připravit druhého o důvěru. A to tím nejhorším způsobem- nevěrou. Jistě, může se stát, že se okolnosti semelou tak, že k tomu dojde, člověk ani neví jak. A rozhodně to nic neznamenalo a nikdy víc už se to nebude opakovat. To jsou také nejčastější omluvy a výmluvy, když chlap zahne. Kdo by tomu nechtěl věřit?

13 tajemství...

16. ledna 2010 v 15:49 | silencia.blog.cz |  Životní situace

13 tajemství šťastných lidí

1. Vstávají s radostnou náladou
Vždyť si k času svého života mohou připočítat další den!
2. Dělají si příjemné chvilky během dne
Proč mít dovolenou jen jednou za rok? Proč si nevykouzlit prázdninový pocit nad italskou pizzou a kávu si osladit trochu víc?
3. Nenadávají na počasí (manžela, měnu, volby...)
Proč se nechat otravovat něčím, co nemůžeme ani ovlivnit, natož změnit?
4. Nemračí se
Proč být jednou z těch šedých, zamračených tváří, které cestují dopravními prostředky? Nikomu s nimi není dobře! Ani jim samým.
5. Nechávají si vrátit úsměv
Usmívají se na nás, a to nás podněcuje k tomu, abychom se usmáli na ně. Tak se usměvavým vracejí úsměvy a ty jim pomáhají se usmívat.

Maturita

14. ledna 2010 v 17:29 | kam po maturitě.cz |  Škola a její příprava

Maturita aneb jak se efektivně učit

Před maturitou se mi docela hodily poznatky z různých knížek o učení a tak jsem si sepsala nejdůležitější body, které je při přípravě na zkoušku z dospělosti výhodné dodržet... V první řadě je dobré odhadnout rozsah učiva a přibližně čas potřebný k opakování, popřípadě učení. Velmi výhodné je, když nic jiného, v časovém předstihu mít alespoň zběžně přečteny okruhy otázek tak, abyste měli aspoň trochu ponětí, co se po Vás bude chtít...

Ohledně učení

- neučte se v kuse, dělejte si malé přestávky (školní 45 minutová hodina není jen tak) - dobře spěte, nevyspalí nebudete schopni nic pořádně dělat, natož se učit - při učení dostatečně pijte, často větrejte (ideálně se učte na čerstvém vzduchu)

Nevzdávej se...Je pár věcí...

10. ledna 2010 v 14:19 | silencia.blog.cz |  Životní situace

Nevzdávej se...

Lucie
Je pár věcí, za kterými si v životě musíš stát, děj se co děj. Jinak bys taky mohl/a zjistit, že už to vůbec nejsi ty!
OSOBNOSTI - používej vlastní hlavu, oblékej se jak chceš, a buď takový(á), jaký(á) chceš být ty sám/sama.
PŘÍSTUPNOSTI - snaž se být vždy otevřený(á) a přístupný(á) novým nápadům a myšlenkám. Zvlášť když se tě ostatní snaží podpořit.
TOLERANCE
- vandal, postižený, průšvihář... Oprosti se od nálepek, které jim dala společnost, a neodsuzuj lidi jen podle ,,škatulek"
SMYSLU PRO HUMOR - koukej se dnes zasmát něčemu ulítlému!
POZITIVNÍHO PŘÍSTUPU -život občas může být pěkně na nic, ale budeš žasnout nad tím, kolik toho dokáže spravit optimismus v krvi a pozitivní pohled na věc!
PŘÍVĚTIVOSTI - kámoš, který myslí jen na sebe, je špatný. Rozdávej se ostatním (obrazně :)) a oni to budou dělat taky - jo!
VÁŠNĚ - jízda na bruslích nebo hraní šipek. To je jedno. Když se budeš věnovat něčemu, co tě baví, život bude zase o něco hezčí!